Tehnologija na internetu

Osnovni pojmi v varjenju

Osnovno gradivo– je material, ki ga želimo variti

Dodajni material– je material, ki ga pri varjenju dodajamo

Var – je material, ki je bil med varjenjem raztaljen (lahko tudi omehčan) in sestoji iz osnovnega, lahko pa tudi dodajnega materiala. Var je lahko skupek več posameznih varkov, ki nastanejo v eni potezi varjenja.

Zvar – je var, ki spaja dva ali več elementov v nerazstavljivo celoto. Predstavlja ožje območje, na katerem je prišlo do spajanja s postopkom varjenja.

Zvarni spoj – zvar in stični deli varjencev. Spada med nerazstavljive spoje in jih uporabljamo predvsem za spajanje nosilnih strojnih delov in konstrukcij.

Navar – je var na površini osnovnega materiala z namenom dimenzijskega popravka strojnega elementa ali z namenom spremeniti mehanske lastnosti površine osnovnega materiala.

O navarjanju govorimo takrat, kadar z izdelavo varov varjencev medsebojno ne spajamo, ampak želimo z navarjanjem po površini varjenca doseči le želene lastnosti površine materiala ali njegovih dimenzij. Ponavadi se navarjanja poslužujemo, kadar želimo doseči drugačno lastnost površine, kot jo ima osnovni material, ali pa nadomestiti, na primer, izrabljeni material.

Teme vara – je del varka, ki nastane na tisti strani, na kateri varimo.

Koren vara – je tisti del varka, ki nastane na nasprotni strani varjenja.

Zvarni spoj – sestoji iz vsaj dveh elementov za varjenje. Oblike zvarnih spojev so odvisne od medsebojnih leg elementov za varjenje.

Uvar – je tisti del vara, ki sega v globino osnovnega materiala.

Toplotno vplivano področje/toplotno vplivana cona (TVP/TVC) – je področje osnovnega materiala ob varu, kjer ni prišlo do taljenja,

LEGA VARJENJA

Standard SIST EN ISO 6947 definira delovne lege varjenja v prostoru glede na smer varjenja. Vsako varilno lego standard poimenuje z dvočrkovno oznako. Prva oznaka »P« pomeni pozicijo, druga črka pa ponazarja posamezno lego, začenši z »A«, ki označuje vodoravno lego. Tipične varilne lege na pločevini in cevi ponazarja slika

Območje veljavnosti kvalifikacije varilca pri varjenju v posamezni legi varjenja testnega vzorca so določena v naslednji tabeli.
Skip to content
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux