Tehnologija na internetu

Materiali za rezilna orodja

Izbira pravilnega materiala za orodje se kaže v večji konkurenčnosti, to je v večji produktivnosti, boljši kvaliteti in manjših stroških. Zahteve do orodij so raznolike, vsak orodni material ima svoje zakonitosti, ki ga postavljajo v ospredje za določeno uporabo. 

Rezalni material mora po tradicionalnem pristopu zagotavljati naslednje lastnosti:

– žilavost v izogib lomu rezalnih robov,
– obstojnost proti obrabi in trdoto za odpornost proti abrazivni obrabi
– trdoto v vročem za ohranitev lastnosti, kot je odpornost proti obrabi tudi pri povišanih temperaturahi

Idealnega orodnega materiala, ki bi ustrezal zgoraj navedenim zahtevam ni, ker so si nekatere zahteve preprosto nasprotujoče. Povečanje ene od lastnosti pomeni večinoma padec drugih lastnosti npr. zahtevi po veliki trdoti in veliki žilavosti ter po nizki ceni si nasprotujeta in ju pri enem rezalnem materialu ne moremo uresničiti.

Trdota in žilavost posameznih materialov Vir: Waltertools
Uporaba rezalnih materialov Vir: Waltertools

Zato mora je pri izbiri ustreznega orodnega materiala potrebno doseči določen kompromis. Pri izbiri optimalnega materiala orodja najbolj odločajo lastnosti obdelovanca in način obdelave.

Za obdelavo jekla in drugih kovinskih materialov imamo na voljo paleto številnih orodnih materialov. Rezilna orodja so tako danes narejena iz orodnih jekel, hitroreznih jekel, karbidnih trdin, oslojenih orodnih materialov, cermetov, keramike, polikristalnega kubičnega borovega nitrida in polikristalnega diamanta. Vsi ti materiali se zelo razlikujejo tako v žilavosti kot v obrabni sposobnosti in temperaturni trdoti.

Pomembne lastnosti rezalnih materialov

Lastnosti

Opis

Trdota

Osnovna zahteva je, da mora biti rezalni material trši od obdelovanega.

Obstojnost proti obrabi

Pogosto sinonim za trdoto in obstojnost proti abrazivni obrabi.

Žilavost

Potrebna je za preprečevanje zlomov in oblikovanja razpok. Enakovredna je upogibni trdnosti materiala in odpornosti proti lomu. Žilavost je zelo pomembna za obstojnost proti adhezijski obrabi.

Preoblikovalni odpor

Delno se prekriva s trdoto, tlačno trdnostjo in odpornostjo proti abrazivni obrabi.

Trdota v vročem

Trajna trdota pri povišanih temperaturah.

Toplotna obstojnost

Lastnost materiala, da dlje ohrani fizikalne lastnosti pri povišanih temperaturah.

Kemijska obstojnost

Odpornost proti kemijskim procesom v danih delovnih pogojih, vključno z oksidacijskimi in difuzijskimi procesi.

Sprijemanje obdelovanca rezalni material

To lastnost je zelo težko ovrednotiti, vendar je zelo pomembna za nekatere aplikacije, npr. kadar adhezijska obraba ni sprejemljiva.

Izdelovalnost

Ta faktor opisuje, kako lahko je izdelati orodje z določenimi površinami, dimenzijami, lastnostmi in obliko.

Stroški

Stroški orodja v povezavi z njegovo zmogljivostjo in zahtevano ravnjo kakovosti obdelanega izdelka.

Glavno vlogo pri izbiri rezalnega materiala  igra pet lastnosti: odpornost proti obrabi, odpornost proti krušenju, odpornost proti lomu, toplotna obstojnost in kemična odpornost.

Odpornost proti obrabi pomeni obstojnost rezalnega materiala proti abrazivni in erozijski obrabi.
Upoštevanje odpornosti proti krušenju in lomu mora imeti prednost pred splošno žilavostjo rezalnega materiala. Odpornost proti lomu je povezana z žilavostjo, pri odpornosti proti krušenju pa gre za odpornost proti oblikovanju razpok, ki povzročajo krušenje – opisuje torej strukturno trdnost rezalnega materiala.
Toplotna obstojnost rezalnega materiala je klasična trdota v vročem, vendar opredeljena nekoliko širše. Medtem ko trdota v vročem opisuje le trdoto rezalnega materiala pri povišanih temperaturah, toplotna obstojnost pokriva tudi obstojnost proti difuziji pri povišanih temperaturah.
Kemična odpornost (ki je še vedno predmet temeljnih raziskav) pomeni odpornost rezalnih materialov proti kemičnim reakcijam z obdelovanim materialom. Tukaj se med drugim upošteva legirne elemente v obdelovanem
materialu in kristalno strukturo.

Pet različnih lastnosti opisuje lastnosti rezalnega  materiala, ki vplivajo na izbiro materiala. Te lastnosti ponazorimo v polarnem diagramu. Diagram ima 5 osi. Različne osi predstavljajo različne lastnosti materiala. Osi so graduirane v 10 stopnjah, pri čemer vrednost 10 pomeni, da material kaže ekstremno obnašanje, povezano z določeno lastnostjo.

Za referenčni material je bila izbrana karbidna trdina. Referenčni material ima vrednost 5 na vseh oseh v polarnem diagramu, vsi drugi materiali pa so razvrščeni glede na to.

Lastnosti različnih rezalnih materialov

 

Trdota, HV [kN/mm2]

Temperatura zmehčišča (0C)

Upogibna trdnost [N/mm2]

Relativna krhkost, Btm

Orodno jeklo

7-9

200-400

1800-2600

1,1-1,4

Hitrorezno jeklo

7,6-10,5

600-700

2000-3100

1,15-1,25

Karbidna trdina

12,5-18

750-950

900-2400

1,5-5

Cermet

14-16

850-1100

2000-2500

1,8-2,5

Keramika

12-21

1100-1300

500-900

6-12

PCB

25-67

950-1250

700-1200

2-3

Diamant

PCD

50-75

800

500-1100

6-11

 

Skip to content
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux