Tehnologija na internetu

Odrezavanje

Odrezavanje je postopek, s katerim osnovni material – surovec z odstranitvijo nepotrebnega materiala- odrezkov, spremenimo v uporaben izdelek. To je postopek, s katerim dosegamo ozke tolerance za določene mere izdelka in dobro kakovost površine izdelka. 

Groba razdelitev je : 

Ročna obdelava: ta metoda vključuje uporabo različnih ročnih orodij, kot so žage, dleta, ali brusilniki. Ta metoda je primerna za manjša dela ali ko je natančnost manj pomembna. 

Strojna obdelava kovin vključuje uporabo posebnih orodij in strojev, kot so frezalni stroji, stružnice,vrtalni stroji…Ti stroji omogočajo natančno in hitro obdelavo kovin in se pogosto uporabljajo v industrijskih obratih.

Na izbiro postopka, po katerem bomo obdelovali kak izdelek, vplivata predvsem geometrijska oblika in material obdelovanca. Pogosto lahko isti izdelek izdelamo na različne načine; v tem primeru je potrebno upoštevati predvsem ekonomičnost obdelave in tehnološko opremljenost podjetja. 

Prav tako je pomembno upoštevati varnostne ukrepe pri rokovanju z rezalnimi orodji in stroji za kovine, saj so nekateri od teh postopkov nevarni in zahtevajo posebno znanje in zaščitno opremo.

Struženje je eden izmed načinov odrezavanja, ki se uporablja za obdelavo valjastih obdelovancev

Zato pa mora tehnolog predvideti:

Postopke s katerimi bo izdelek možno izdelati in določiti njihovo zaporedje (struženje,frezanje, brušenje, elektroerozija…),

material izdelka (če to ni že predpisano s strani konstrukterja),

stroj, na katerem bo izdelek možno izdelati (lahko več strojev),

orodje s katerim je izdelek možno izdelati (vsa orodja, potrebna za izdelavo),

parametre s katerimi se bo izdelek izdeloval (za vsako operacijo, za vsak gib stroja).

Pregled postopkov odrezovanja

Postopki obdelave z orodjem v obliki klina

Orodje z določeno geometrijsko obliko

Orodje z enim rezilom

Delo brez prekinitev

Struženje

Delo s prekinitvami

Skobljanje

Orodje z več rezili

Delo neprekinjeno – konstanten prerez odrezkov

Vrtanje, grezenje, povrtavanje

Delo s prekinitvami – prerez odrezka spremenljiv

Frezanje, žaganje, posnemanje

Orodje z nedoločeno geometrijsko obliko

Trdno orodje

 

Brušenje, honanje, superfiniš

Nevezano orodje

Rezalna zrnca vodena

Lepanje, ultrazvočna obdelava, poliranje
Rezalna zrnca nevodenaPeskanje, lepanje s peščenim curkom, obdelava v bobnih
  

 

Rezalno orodje med postopkom obdelave v stalnem stiku z obdelovancem ,  parametri in pogoji odrezavanja se ne spreminjajo. To je značilno za struženje in tak tip obdelave imenujemo neprekinjena obdelava.

Neprekinjeno odrezavanje - struženje

Nasprotno rezalni rob pri frezanju ni stalno v stiku z obdelovancem. Gre torej za prekinjeno odrezavanje, pri katerem se pogoji med delom spreminjajo.

 

Prekinjeno odrezavanje-frezanje

Eno prvih orodij za odrezavanje je bil klin  za katerega je že značilna osnovna geometrija rezalnih orodij:

cepilni kot γ

prosti kot α

kot klina β

Idealen rezalni rob je ostra linija, kjer se sekata cepilna in prosta ploskev orodja. Osnovna delovna geometrija rezalnega roba je določena s kotom klina (β), prostim kotom (α) in cepilnim kotom (γ).

 

Poznamo več različnih postopkov odrezavanja. Na izbiro postopka, po katerem bomo obdelovali kak izdelek, vplivata predvsem geometrijska oblika in material obdelovanca. Pogosto lahko isti izdelek izdelamo na različne načine; v tem primeru je potrebno upoštevati predvsem ekonomičnost obdelave in tehnološko opremljenost podjetja. Vsekakor je potrebno pri velikih serijah narediti podrobnejšo analizo in se pri tem opirati predvsem na lastne izkušn

Spremenljivke v procesu odrezavanja kovine

Na proces odrezavanja vpliva veliko parametrov, od katerih je odvisen obdelovalni proces, obenem pa so lahko odvisni tudi drug od drugega. Proces odrezavanja bo uspešen in učinkovit, le če so vsi parametri za obdelovalni proces pravilno izbrani in usklajeni med seboj. Odrezavanje kovine je prav zato zelo kompleksen proces z veliko procesnimi spremenljivkami.

Nekaj glavnih neodvisnih spremenljivk v procesu odrezavanja:

material in geometrija rezalnega orodja

material in lastnosti obdelovanca

rezalna hitrost, podajanje in globina reza

vrsta hladilno-mazalne tekočine in sistem hlajenja

značilnosti obdelovalnega stroja

sredstva za vpenjanje in pritrjevanje

Odvisne spremenljivke pri odrezavanju, na katere vplivajo spremembe neodvisnih spremenljivk:

vrsta nastalih odrezkov rezalne sile in moč

energija, ki se med rezanjem pretvarja v toploto

temperature in temperaturni gradienti v obdelovancu, rezalnem orodju in odrezku slabšanje in obraba orodja

površinska hrapavost in integriteta obdelane površine

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux