Tehnologija na internetu

Odrezavanje

Odrezavanje je postopek, s katerim osnovni material – surovec z odstranitvijo nepotrebnega materiala spremenimo v uporaben izdelek. To je postopek, s katerim dosegamo ozke tolerance za določene mere izdelka in dobro kakovost površine izdelka. 

Poznamo več različnih postopkov odrezavanja. Na izbiro postopka, po katerem bomo obdelovali kak izdelek, vplivata predvsem geometrijska oblika in material obdelovanca. Pogosto lahko isti izdelek izdelamo na različne načine; v tem primeru je potrebno upoštevati predvsem ekonomičnost obdelave in tehnološko opremljenost podjetja. Vsekakor je potrebno pri velikih serijah narediti podrobnejšo analizo in se pri tem opirati predvsem na lastne izkušnje

 

Ko se lotimo razvrščanja postopkov odrezavanja, si torej lahko postavimo naslednja vprašanja:

– Ali osnovni proces odrezavanja poteka s prekinitvami ali brez prekinitev?

– Ali reže eno samo rezilo ali več rezil?

– Ali je površina obdelovanca neprekinjena ali prekinjena?

Pregled postopkov odrezovanja

Postopki obdelave z orodjem v obliki klina

Orodje z določeno geometrijsko obliko

Orodje z enim rezilom

Delo brez prekinitev

Struženje

Delo s prekinitvami

Skobljanje

Orodje z več rezili

Delo neprekinjeno – konstanten prerez odrezkov

Vrtanje, grezenje, povrtavanje

Delo s prekinitvami – prerez odrezka spremenljiv

Frezanje, žaganje, posnemanje

Orodje z nedoločeno geometrijsko obliko

Trdno orodje

 

Brušenje, honanje, superfiniš

Nevezano orodje

Rezalna zrnca vodena

Lepanje, ultrazvočna obdelava, poliranje
Rezalna zrnca nevodenaPeskanje, lepanje s peščenim curkom, obdelava v bobnih
  

 

Rezalno orodje med postopkom obdelave v stalnem stiku z obdelovancem ,  parametri in pogoji odrezavanja se ne spreminjajo. To je značilno za struženje in tak tip obdelave imenujemo neprekinjena obdelava.

Neprekinjeno odrezavanje - struženje

Nasprotno rezalni rob pri frezanju ni stalno v stiku z obdelovancem. Gre torej za prekinjeno odrezavanje, pri katerem se pogoji med delom spreminjajo.

 

Prekinjeno odrezavanje-frezanje

Eno prvih orodij za odrezavanje je bil klin  za katerega je že značilna osnovna geometrija rezalnih orodij:

cepilni kot γ

prosti kot α

kot klina β

Idealen rezalni rob je ostra linija, kjer se sekata cepilna in prosta ploskev orodja. Osnovna delovna geometrija rezalnega roba je določena s kotom klina (β), prostim kotom (α) in cepilnim kotom (γ).

 

Poznamo več različnih postopkov odrezavanja. Na izbiro postopka, po katerem bomo obdelovali kak izdelek, vplivata predvsem geometrijska oblika in material obdelovanca. Pogosto lahko isti izdelek izdelamo na različne načine; v tem primeru je potrebno upoštevati predvsem ekonomičnost obdelave in tehnološko opremljenost podjetja. Vsekakor je potrebno pri velikih serijah narediti podrobnejšo analizo in se pri tem opirati predvsem na lastne izkušn

Spremenljivke v procesu odrezavanja kovine

Na proces odrezavanja vpliva veliko parametrov, od katerih je odvisen obdelovalni proces, obenem pa so lahko odvisni tudi drug od drugega. Proces odrezavanja bo uspešen in učinkovit, le če so vsi parametri za obdelovalni proces pravilno izbrani in usklajeni med seboj. Odrezavanje kovine je prav zato zelo kompleksen proces z veliko procesnimi spremenljivkami.

Nekaj glavnih neodvisnih spremenljivk v procesu odrezavanja:

material in geometrija rezalnega orodja

material in lastnosti obdelovanca

rezalna hitrost, podajanje in globina reza

vrsta hladilno-mazalne tekočine in sistem hlajenja

značilnosti obdelovalnega stroja

sredstva za vpenjanje in pritrjevanje

Odvisne spremenljivke pri odrezavanju, na katere vplivajo spremembe neodvisnih spremenljivk:

vrsta nastalih odrezkov rezalne sile in moč

energija, ki se med rezanjem pretvarja v toploto

temperature in temperaturni gradienti v obdelovancu, rezalnem orodju in odrezku slabšanje in obraba orodja

površinska hrapavost in integriteta obdelane površine

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux