Tehnologija na internetu

DIAGRAM DELNE TOPNOSTI KOMPONENT V TRDNEM STANJU

Če združimo diagram popolne topnosti in popolne netopnosti dobimo diagram z delno topnostjo. Delna topnost komponent pomeni, da je delež atomov topljenca v kristalnem zrnu topila omenjeno na neko določeno vrednost. V tem primeru nastajajo zmesni kristali. Kristalna zrna v katerih je topilo komponente A, se označujejo z α (ali αzk), komponente B pa z β (ali βzk ). Pri tem pa ni nujno, da je topnost komponent obojestranska. Možne so naslednje kombinacije:

 
  1. a) delna topnost B v A in delna topnost v A v B,
  1. b) delna topnost A v B in popolna netopnost B v A ter
  1. c) delna topnost B v A in popolna netopnost A v B.

Na sliki je diagram prve možnosti, to je delne topnosti A v B in B v A.
Solidus črta Ta – A1,  podaja sestavo αzk  med kristalizacijo.
Solidus črta Tb – B1 , podaja sestavo βzk  med kristalizacijo.
αzk  – so zmesni kristali kovine B v A
βzk  – so zmesni kristali kovine A v B
a ¢ – so primarni nasičeni zmesnii kristali (sestava azk pri Te). To je največja topnost atomov komponente B v azk.
b ¢ –  so primarni nasičeni zmesni kristali (sestava  bzk  pri Te). To je največja topnost atomov komponente A v  bzk.


 
Meja nasičenosti 1 A1 –A2, je meja največje topljivosti komponente B v kristalni rešetki komponente A.
Meja nasičenosti 2 B1 –B2, je meja največje topljivosti komponente B v kristalni rešetki komponente A.
E – evtektik, mehanska zmes (finozrnata) nasičenih zmesnih kristalov a ¢in  b ¢.
Meja nasičenosti kot imenujemo črti A1 –A2  in  B1 –B2 pa nista vedno ravni črti, temveč sta v praksi v pretežni meji kot krivulji, ki se približujeta s padanjem temperature čisti kovini. Tako se spreminja topljivost ene kovine v drugi v odvisnosti od temperature. Topljivost kovine je pri nižjih temperaturah manjša.
Diagram je po obliki podoben diagramu popolne netopnosti komponent. Razlika je v tem, da se pojavljajo nove črte in področja.
Solvus črta aE – aS , podaja sestavo azk  po strjevanju.
Solvus črta bE  – bS,   podaja sestavo  bzk po strjevanju.
as – sestava azk  pri sobni temperaturi. Topnost atom. komp. B v azk v sobni temperaturi
bs –  sestava bzk pri sobni temperaturi. Topnost atom.komp. A v bzk pri sobni temperaturi.
asek – sekundarni zmesni kristali komponente A z B. Nastanejo pod črto aE – aS.
          Vzrok za to je zmanjšanje topnosti atomov komponente A v bzk
bsek – sekundarni zmesni kristali komponente B z A. Vzrok nastanka je enak kot pri asek.
Ta diagram se od predhodnega razlikuje v naslednjem:
          – nastopajo solvus črte, ki podajajo spremembo topnosti komp. pri spreminjanju
            temperature,
– pojavljajo se sekundarna kristalna zrna

Skip to content
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux