Tehnologija na internetu

DIAGRAM POPOLNE TOPNOSTI KOMPONENT V TRDEM STANJU

V tem primeru atomi komponent v poljubnem razmerju, sodelujejo v izgradnji skupnih kristalnih zrn. To je možno le pri nastajanju zmesnih kristalov  substitucijskega tipa. Pogoji nastanka zlitin takega tipa smo obdelali pri zgradbi zlitin.

Označbe:

A   – komponenta A (topilo)

B   – komponenta B (topljenec)

Ta – tališče komponente A

Tb – tališče komponente B

L   – talina, tekoča faza

α zk – zmesni kristali, trda faza

Ta, L, Tb – likvidus črta

Ta,S,k, Tb – solidus črta

Diagram je zelo enostaven in ne potrebuje veliko razlage. Obstajajo tri področja. Področje tekočega stanja nad likvidus črto, področje zmesnih kristalov pod solidus črto ter dvofazno področje med solidus in likvidus črtami. Dvofazno področje  je sestavljeno iz tekoče faze in a zmesnih kristalov. Sestava zmesnih kristalov je odvisna od razmerja komponent. Kristalna zrna zlitin na levi  strani diagrama vsebujejo več atomov topila, na desni strani pa več atomov topljenca. V tem diagramu ni sprememb kristalne zgradbe ali topnosti komponent. o pomeni, da se tudi lastnosti zlitin ne bodo bistveno spremenile. Temperatura taljenja zlitin  narašča z naraščanjem deleža topljenca in doseže maksimalno vrednost, ki je enaka tališču topljenca. Diagram take oblike imajo naslednje pomembne binarne zlitine: 

Au – Ag, Au – Cu, Cu – Ni, Co – Ni, Pt_-Ni, Fe – Ni, Fe – V, Fe – Pt, Fe – Co, Ni – V.

Skip to content
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux