Tehnologija na internetu

DIAGRAM POPOLNE NETOPNOSTI KOMPONENT V TRDNEM STANJU

Komponente, iz katerih je zlitina sestavljena, se med seboj ne raztapljajo. To pomeni, da atomi topila in topljenca v trdem stanju ne sodelujejo v izgradnji skupnih kristalnih zrn. Pri strjevanju se atomi topila in topljenca urejajo ločeno tako, da vsaka komponenta ohrani svojo kristalno zgradbo in tvori svoje kristalno zrno. V trdem stanju so kristalna zrna med seboj pomešana in mehansko povezana.

Vse zlitine kristalizirajo v temperaturnih intervalih med likvidus in solidus črtami. Izjema je le zlitina E, ki ima točno določeno kemično sestavo in kristalizira pri konstantni temperaturi Te. Ta zlitina se imenuje evtektična zlitina in vedno nastane bližje tisti komponenti, ki ima nižje tališče.  Zgrajena je iz zelo drobnih kristalnih zrn obeh komponent, zato ima zelo dobre mehanske lastnosti.

Vse zlitine kristalizirajo v temperaturnih intervalih med likvidus in solidus črtami. Izjema je le zlitina E, ki ima točno določeno kemično sestavo in kristalizira pri konstantni temperaturi Te . Ta zlitina se imenuje evtektična zlitina. Zgrajena je iz zelo drobnih kristalnih zrn obeh komponent, zato ima zelo dobre mehanske lastnosti.

Pri evtetski temperaturi (Te ) tekoča raztopina izkristalizira v mehansko zmes kristalov α in  β

E – evtektična raztopina

α – kristalna zrna komponente A

β – kristalna zrna komponente B

Zlitine, ki ležijo levo od evtektske se imenujejo podevtektične. Zgrajene so iz evtektične osnove, v kateri so vgrajena večja kristalna zrna komponente A.

Podobno so zgrajene nadevtektične zlitine, ki ležijo desno od evtektične. Pri njih

so kristalna zrna komponente B vrinjena v evtektični osnovi

Skip to content
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux