Tehnologija na internetu

DIAGRAMI STANJ ZLITIN ŽELEZA Z OGLJIKOM

Razumevanje zgradbe in sprememb, ki se pojavljajo pri toplotni obdelavi železovih zlitin, je povezano z razumevanjem njihovih diagramov stanj.
Obstajata dva diagrama železa z ogljikom, metastabilni in stabilni.
Metastabilni diagram podaja zlitine, ki nastajajo med železom in železovim cementitom.
Stabilni diagram Fe – C pa podaja zlitine, ki nastajajo v primeru, ko je večji del ogljika izločen v obliki grafita.

METASTABILNI DIAGRAM 

Metastabilni diagram podaja zlitine, ki nastajajo med železom in železovim cementitom.

Na ordinati nanašamo temperature od 600 do 1600 oC. Posebej označimo temperature 723, 910, 1147 in 1534oC. Na desni ordinati označimo temperaturo taljenja cementita, ki je 1320oC. Pri temperaturah 723 in 1147oC narišemo dve pomožni horizontalni črti. Na absciso označimo naslednje vrednosti: 0, 0.8, 2.06, 4.3 in 6.7 % C. Pri 0.8 % C, do sečišča s horizontalo pri 723oC, narišemo navpično, črtkano črto. Sečišče označimo z veliko črko S. Tudi pri 2.06 in 4.3 %C, narišemo črtkane navpičnice do 1147oC. Sečišča označimo s črkami E in C. Narišemo in označimo še preostale pomembne točke. Njihove koordinate so v spodnji tabeli. Za konec, s polno črto narišemo horizontale E – F in P – K ter ločno povežemo točke: G – P, P – Q, G – S, S – E, A – E, A – C in C – D. S tem je diagram narisan. Tabela: Koordinate pomembnih točk v diagramu Fe – Fe3C.

 

 

 A

 C

 D

 E

 F

 G

 S

 K

 P

 Q

(%C)

 0

 4,3

 6,69

 2,06

 6,69

 0

 0.8

 6.69

 0.02

0.008

(oC)

1538

1147

1320

1147

1147

 910

 723

 723

 723

 500

 

 

Skip to content
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux